LIFE COURSE/WORK COURSE

LIFE COURSE/WORK COURSE

LIFE COURSE/WORK COURSE

 

Artist Statement, Zondag 27 Mei, 2018

Ik beschouw mezelf in de eerste plaats als een beeldenmaker, -vertaler en -hertaler, maar ook als een organisator, curator en onderwijzer en daarbovenop een (kunst)liefhebber, zwemmer en surfer. En in essentie natuurlijk vooral een 'ademer'.

 

Artist Statement, Sunday the 27th of May, 2018

I consider myself in the first place to be an imagemaker, translator and 're'translator, but as well as an organizer, curator and teacher and on top of that a(n) (art)lover, swimmer and surfer. And most essentially ofcourse a 'breather'.